Algemene vergadering clubs Oost-Vlaanderen

januari 23, 2015

VZW VAL PC OOST-VLAANDEREN

Secretariaat :Coppens Erik

Langestraat,24 9300 Aalst

Tel. 053/780928

Email :erik.coppens1@gmail.com

 

Betreft :Jaarlijkse algemene vergadering van de Oost-Vlaamse clubs

 

Mevrouw,

Mijnheer,

                 Het PC Oost-Vlaanderen heeft het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering .

Deze vergadering zal plaats hebben op woensdag 28 januari 2015 om 20u00 in de kantine van ACME naast de atletiekpiste. Sportcomplex M.De Waele, Bloemestraat 9990 Maldegem

 

DAGORDE

 

1.Nazicht volmachten.

2.Verwelkoming door de voorzitter.

3.Huldiging van de atleten en verloting van de bekers van de interprovinciale match.

4.Verslag van de provinciale aanduider.

5.Verslag van de provinciale werking.

6.Verkiezing van 5 nieuwe leden van het PC voor een mandaat van 2 jaar en 1 voor 1 jaar.

   Kandidaten :De Baere Donaat (KAAG),Keymeulen Marc (KAAG),Tierenteyn Benny (ACME) en Christiane Matthys (RCG)/ Er is geen kandidaat aanduider.

7.Verslag van de penningmeester.

8.Verslag van de rekeningnazichters.

9.Aanduiding van 3 nieuwe rekeningnazichters.

10.Interpellaties betreffende financiën.

11.Goedkeuring balans,rekeningen en ontlasting boekjaar 2014.

12.Voorstel begroting.

13.Bespreking van de interpellaties.

14.Mededelingen en vragen.

15.Gastspreker VAL.

16.Slotwoord.

NAAM + VOORNAAM :

 

CLUB :

Is vertegenwoordiger met stemrecht van bovengenoemde club.

 

De secretaris.                                                               De voorzitter.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.