Algemene vergadering clubs Oost-Vlaanderen

januari 11, 2019

VZW VAL PC OOST-VLAANDEREN

Secretariaat :Coppens Erik

Langestraat,24 9300 Aalst

Tel. 053/780928

Email :erik.coppens1@gmail.com

 

Betreft :Jaarlijkse algemene vergadering van de Oost-Vlaamse clubs

 

Mevrouw,

Mijnheer,

                 Het PC Oost-Vlaanderen heeft het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering .

Deze vergadering zal plaats hebben op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30u in de kantine van HAMME  atletiekpiste Kaaiplein 30A 9220 Hamme

DAGORDE

 

1.Nazicht volmachten.

2.Verwelkoming door de voorzitter.

3.Huldiging van de beste atleten en verloting van de bekers van de interprovinciale match.

4.Verslag van de provinciale aanduider.

5.Verslag van de provinciale werking.

6.Verkiezing van 5 nieuwe leden van het PC voor een mandaat van 2 jaar en 2   voor 1 jaar. Kandidaten: Jacobs Jos(EA),Donaat De Baere(KAAG),Keymeulen Marc (KAAG),Tierenteyn Benny( ACME)en Christianne Matthys (RCG)

7.Verslag van de penningmeester.

8.Verslag van de rekeningnazichters.

9.Aanduiding van 3 nieuwe rekeningnazichters.

10.Interpellaties betreffende financiën.

11.Goedkeuring balans,rekeningen en ontlasting boekjaar 2018.

13.Voorstel begroting.

14.Mededelingen en vragen.

15.Gastspreker VAL.

16.Slotwoord.

NAAM + VOORNAAM :

 

CLUB :

Is vertegenwoordiger met stemrecht van bovengenoemde club.

 

De secretaris.                                                               De voorzitter.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.