Richtlijnen PK's

november 8, 2019

1. Data en plaatsen PK's. Toekenning:reglement

Zie uurroosters PK's Oost-Vlaanderen atletiek

TYPE94959697989920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
AC 1RCGKAAGEALEBBKAAGASVOEAACWDEINEAACWASVOVITALEBBVITAAVLOEAKAAGACMELEBBRCGLEBBKAAGRCGLEBBLEBB
AC 2LEBBVITAACWVITAVOLHVSLEBBVITAVOLHASVOVOLHVSKAAGZELEDEINVSVOLHLEBBVITAVOLHKAAGVOLHACWLEBBDEINVITA
JEUGDKAAGAVLOVITAVOLHASVOACWHAMMHALEVSLEBBVITAZELEEAAVLOACMEDEINACWRCGVSEAAVLOHAMMALVAASVOKAAGRIEM
AFLOSVITAACWLEBBRCGVITAKAAGKAAGDEINHAMMVSKAAGEALEBBVOLHASVOZELEAVLORIEMASVOALVAACWACMEEAVITARCGDEIN
MEERKLEBBVITAACWACWEAVITAACWVSVITAACWVSVITAVSACWVSVSVSVSDEINDEINACWACWDEINDEINACWACW
5KAMPACWVSAVLOVITALEBBDEINVSEARCGAVLOVS
10000MLEBBLEBBLEBBLEBBLEBBVITAVOLHLEBBLEBBLEBBLEBBVOLHASVOASVOLEBBLEBBLEBBLEBBRIEMRIEMRIEMRIEMRIEMRIEMASVOLEBB
STEEPLEAJAXEAEAEAVOLHVITAVOLHASVOASVOASVOASVOVOLHZELEASVOASVOASVOASVOASVOASVOVITAASVOVITAASVOAVLOASVOASVO
HAMERACMEACMEACMEACMEACMEACMEACMEACMEACMEACMEACMERCGACMEACMEKAAGACMEACMEACMEACWACWACWACMEACMEACWACMEACW
GEWICHTWERPENACWACWACWACWACWACWACWACWACMEACMEACWACMEACW
WERPVIJFKAMPACWACW
HALVE MARATHONASVOASVOASVOASVOASVOACWRIEM
CROSSDEINRCGVOLHAVLOZA

Voorwaarden voor het toekennen van een provinciaal kampioenschap

 1. Er moet door de betrokken club tegen een door het PC vastgestelde datum een kandidatuur ingediend worden.
 2. De club moet beschikken over een recent goedgekeurd terrein met aangepaste installatie en materiaal.

Werkwijze:

 1. We onderscheiden 3 groepen van kampioenschappen volgens de interesse van de clubs:
  • Kampioenschappen waar veel interesse voor is: in volgorde
   PK jeugd, PK estafetten ,PK MK ,PK AC dag 1,PK AC dag 2
  • Alle andere kampioenschappen behalve veldlopen:in
   volgorde PK hamer-gewicht,PK10.000,PK halve marathon,PK werpvijfkamp,PK steeple ,PK masters
  • Veldlopen
 2. In de eerste ronde worden de kampioenschappen van groep A toegekend.
 3. Als er voldoende kandidaten zijn kan men maar 1 A-organisatie per jaar  krijgen
 4. De toewijzing van de B-kampioenschappen verloopt op dezelfde wijze als A ,maar onafhankelijk daarvan.
 5. Bij het toekennen wordt er rekening mee gehouden hoe lang geleden de club  dit kampioenschap kreeg en de volgorde van keuze door de club.
 6. Het maximum aantal kandidaturen voor A en B  is 3 voor elk apart.Dus men kan maximum 6 kandidaturen stellen. AC dag 1 en AC dag 2 worden als afzonderlijk kandidaturen beschouwd.

2. PK  INKOM - INSCHRIJVINGSRECHT - SUBSIDIES

INKOM: steeds voor inrichtende club

INSCHRIJVINGSRECHT: is normaal voor het PC (Zie ook de andere provincies)

 • De atleten moeten vooringeschreven zijn en betalen een inschrijvingsrecht.Voor de populaire PK’S nml AC , de estafetten en de jeugd doet het PC deels afstand van zijn inschrijvingsrecht ten voordele van de deelnemende clubs en /of de inrichters.Voorinschrijvingen via atletiek-nu .Er worden geen boetes geïnd.Wie niet komt deelnemen verliest wel zijn inschrijvingsgeld.
 • Voor de andere PK’S staat het PC het inschrijvingsrecht af aan de inrichtende club.


SUBSIDIE / TOELAGE

-Voorgeschiedenis:

Oorsponkelijk werd er voor de inrichting van een PK een subsidie gegeven. Tijdens de algemene vergadering van 2016 werd door de clubs voorgesteld in ruil voor de afschaffing van de insteek voor het PK cross de toelage/subsidie voor de inrichting van een PK af te schaffen.
Tijdens de algemene vergadering van 2019 werd gevraagd dit voor de minder populaire PK’s te herzien.
Het PC heeft in de vergadering van 12 februari 2019 beslist voor de inrichting van de minder populaire PK’s een subsidie te geven.

 • PK MK (2 dagen) : 400 euro
 • PK gewicht + hamer :100 euro
 • PK 10.000m : 100 euro
 • PK steeple : 100 euro
 • PK halve marathon : 100 euro
 • PK werpvijfkamp : 100 euro
 • PK masters: 100 euro

3. Aantal proeven

Tenzij anders vermeld mag men maximaal aan twee proeven per dag deelnemen.

4. Hoogten van de lat voor hoog- en polsstokspringen

 1. Hoogspringen
  • pup.mei 1.00-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25- 1.30 + 3 cm
  • min.mei/pup.jon 1.10-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35 + 3 cm
  • min.jon/kad.mei/schol.mei 1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1m45-1m50 + 3 cm
  • kad.jon/jun+sen.vrouwen 1.20-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.55 + 3 cm
  • schol.jon 1.30-1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.65-1.70 + 3 cm
  • jun+sen mannen 1.40-1.50-1.55-1.60-1.65-1.70-1.75-1.80 + 3 cm
  • masters zie zomerkalender
 2. Polsstokspringen
  • min.mei/min.jon 1.50-1.60-1.70-1.80 + 5 cm
  • kad+schol.mei/Js vrouwen 1.80-2.00-2.20-2.30-2.40-2.50-2.60-2.70-2.80 + 5 cm
  • kad.jon 2.00-2.20-2.40-2.50-2.60-2.70-2.80-2.90 + 5 cm
  • schol.jon/Js mannen 2.40-2.60-2.80-3.00-3.10-3.20-3.30-3.40 + 10 cm
  • masters zie zomerkalender

5. Baanindeling - Finales - Plank hinkstap

 • Zie nationale sportreglementen.
 • 60m/80m/60H Idem als 100m
 • 150m Idem als 200m
 • Voor de finale zijn geplaatst : de winnaar van elke reeks en de beste verliezende tijden.
 • Indien er meer dan vier reeksen zijn wordt er enkel rekening gehouden met de tijden.
 • 3 x 600m  tot 20 ploegen in 1 reeks
 • kad meisjes/schol meis/kad jongens 7m - 9 m
 • jun+sen vrouwen/schol jongens 9m - 11 m
 • jun+sen mannen 11m - 13 m
 • masters mannen + vrouwen 7m - 9 m - 11 m